Στο συστημα φροντίσαμε για την κάλυψη όλων των αναγκών της αγοράς δημιουργώντας τα κατάλληλα τμήματα για μαθητές, ενήλικες, φοιτητές και επγγελματίες με ευέλικτα ωρολόγια προγράμματα...

περισσοτερα...

σπουδαστες

Στο συστημα δημιουργούμε online υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των σπουδαστών μας, παρέχοντάς τους εναλλακτικές βοηθητικές διαδικασίες μάθησης και εξάσκησης με αυτοματοποιημένη αξιολόγηση.

Όλοι ανεξαιρέτως οι σπουδαστές μας έχουν το πλεονέκτημα της ενισχυτικής διδασκαλίας, το οποίο εκτός των προγραμματισμένων διαλέξεων, παραδόσεων και εργαστηρίων τους επιτρέπει:

την προαιρετική συμμετοχή σε επαναληπτικά τεστς 2 φορές την εβδομάδα με την παρουσία και συνδρομή του εκπαιδευτικού προσωπικού,
την παρακολούθηση παραδόσεων σε video μέσω υπολογστών είτε για προσωπική αναπλήρωση είτε για επανάληψη,
την πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή της σχολής για εξάσκηση, εργασίες κ.α.,
την ελεύθερη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων για τεστς με αυτοματοποιημένη αξιολόγηση.

Η φετινή χρονιά είναι χρονιά ορόσημο για το συστημα και τους σπουδαστές μας οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα ειδικά συστήματά μας για εκπαίδευση από απόσταση (distance learning) αρκεί να έχουν προσωπικό υπολογιστή και σύνδεση με το διαδίκτυο.

copyright © συστημα                     Ανδρέου Δημητρίου 23, 67100 Ξάνθη     τηλ: 25410 20070     fax: 25410 71996