Στο συστημα φροντίσαμε για την κάλυψη όλων των αναγκών της αγοράς δημιουργώντας τα κατάλληλα τμήματα για μαθητές, ενήλικες, φοιτητές και επγγελματίες με ευέλικτα ωρολόγια προγράμματα...

περισσοτερα...

μαθηματα

Στο συστημα εφοδιάζουμε τους σπουδαστές μας με το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, που απαιτείται για την απόκτηση των επιθυμητών τίτλων σπουδών ή πιστοποιήσεων για πληροφορική και άλλους τομείς.

Τα προγράμματα σπουδών της σχολής μας διαμορφώνονται κατ' έτος σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις. Με την τακτική επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών φροντίζουμε για την κάλυψη κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής ανάγκης αλλά και των προσδοκιών της αγοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όλα τα προγράμματα σπουδών οδηγούν στην απόκτηση τίτλων και πιστοποιήσεων αναγνωρισμένων από το κράτος.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης ECDL Core απαιτείται η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών 125 ωρών με τα μαθήματα: Βασικές έννοιες πληροφορικής, Windows, Επεξεργασία κειμένου, Υπογιστικά φύλλα, Παρουσιάσιες, Βάσεις δεδομένων και Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομίου.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης ECDL Exprert απαιτείται η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών 120 ωρών με τα μαθήματα: Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδομένων και Παρουσιάσεις.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης ECDL CAD απαιτείται η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών 40 ωρών με το AutoCAD που καλύπτει τις ενότητες: Εισαγωγή, Βασικές λειτουργίες (αντικείμενα/στοιχεία και μετρήσεις), Προχωρημένες λειτουργίες (μπλοκ/κέλυφος και OLE) και Διαχείριση και επιλογές εκτυπώσεων.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης ECDL Image Maker απαιτείται η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών 30 ωρών με το Photoshop που καλύπτει τις ενότητες: Βασικές αρχές επεξεργασίας εικόνας, Βασικές λειτουργίες, Εργασία με εικόνες και Εκτύπωση και δημοσίευση.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης ECDL Web Starter απαιτείται η ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών 30 ωρών με το DreamWeaver που καλύπτει τις ενότητες: Έννοιες του παγκόσμιου ιστού (WWW), HTML, Επεξεργασία HTML, Εικόνες και Δημοσίευση/ανέβασμα.

copyright © συστημα                     Ανδρέου Δημητρίου 23, 67100 Ξάνθη     τηλ: 25410 20070     fax: 25410 71996